Безплатно връщане в рамките на 100 дни
виж подробностите
Бърза доставка
виж подробностите

DSA

В нашия онлайн магазин има услуги, които отговарят на определенията за междинни услуги, както е посочено в Регламента на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 г. - Закон за цифровите услуги (ЗЦУ).

Такива услуги са:

 • а) отзиви- функция, която Ви позволява да публикувате мнения за продукти;

За да гарантираме на нашите Клиенти пълна безопасност по време на ползването на нашия онлайн магазин, полагаме всички усилия да премахнем незаконното съдържание от гореспоменатите услуги, веднага щом разберем за него и го проверим. Тези правила се отнасят и за нашите Клиенти. Ето защо, когато използвате нашия Онлайн магазин, не предавайте и не публикувайте незаконно съдържание.

Незаконно съдържание е информация, която сама по себе си или чрез позоваване на конкретно действие, не съответства на общоприложимото законодателство или на Общите условия. Незаконно съдържание може да бъде по-специално:

 • - съдържание, което нарушава авторските права;

 • - съдържание, което е дискриминиращо, обидно, вулгарно, омразно или по друг начин нарушава личните права;

 • - представяне на Продукти и информация за тях, които не отговарят на конкретни законови изисквания или нарушават правата на други лица.

Можете да публикувате отзиви за Продукти, при условие че продуктът, който оценявате, действително е бил закупен и използван от Вас. Освен това отбелязваме, че можем да откажем да публикуваме отзиви, които:

 • а) са подвеждащи;

 • б) са написани в замяна за възнаграждение;

 • в) съдържат рекламно или маркетингово съдържание или се позовават на т. нар. продуктово позициониране;

 • г) съдържат линкове към уебсайтове;

 • д) нарушават лични права или правилата на социалното общуване;

 • е) съдържат лични или други чувствителни данни;

 • ж) не са свързани с продукта;

 • з) съдържат Съдържание, което е вулгарно или обикновено се счита за обидно, като съдържанието на отзивите се проверява автоматично за определени думи, които обикновено се считат за вулгарни или обидни.

Можем сами да разберем за незаконно съдържание, но можем също така да получим информация за съществуването му от всяко лице или организация, включително от доверени лица, подаващи сигнали, чиито жалби винаги разглеждаме приоритетно.

Не извършваме предварително и автоматизирано идентифицирането и проверката на незаконно съдържание. Всички решения за тях се вземат, когато сме информирани за съществуването им, от хора, които имат необходимите познания за това.

Веднага щом получим информация за наличието на незаконно съдържание, ще го премахнем или ще предотвратим достъпа до него.

Ако получател на нашата услуга ни предостави информация за незаконно или несъответстващо с Регламента съдържание, ние можем:

 • а) да ограничим видимостта на конкретната информация, включително да я премахнем, да предотвратим достъпа до нея, да я депозиционираме;

 • б) да преустановим или прекратим услугата изцяло или частично;

 • в) да блокираме Профила или да прекратим договорите за предоставяне на електронни услуги по отношение на Профила.

Винаги действаме, като зачитаме основните права на получателите на нашите услуги и правото на свобода на изразяване и информация. Предоставяме на заинтересованите получатели на дадена услуга обосновка за причините, поради които сме приложили ограничения.

По закон сме задължени да предприемем посочените в него действия или да предоставим посочената информация, ако получим нареждане от оправомощен съдебен или административен орган. Ако тези действия се отнасят до Вас или до съдържанието, което сте предали, ние ще Ви информираме за получаването на такава заповед в рамките на посочения в нея срок или, ако такъв срок не е посочен, най-късно в момента, в който предприемем въпросното действие.

Когато ни стане известна каквато и да е информация, която предполага, че може да е извършено престъпление, застрашаващо живота или сигурността на дадено лице, ние незабавно информираме съответните правоприлагащи или съдебни органи на държавата-членка или държавите-членки, засегнати от случая. Освен това предоставяме цялата налична информация, за да действаме ефективно по въпроса. Наш приоритет е да гарантираме безопасността и да защитаваме интересите на нашите Клиенти.

Ако забележите незаконно съдържание в наша услуга, имате право да ни съобщите за това. Можете да направите това чрез формуляра, достъпен на тази страница, като изберете "Незаконно съдържание на уебсайта".

Ако сте получател на конкретна услуга, докладвате за незаконно съдържание и не сте съгласни с нашето решение или неговата аргументация относно незаконното съдържание или съдържанието, което не отговаря на условията за ползване на нашата услуга, имате право да подадете жалба в срок от 6 месеца, след като сме Ви информирали за това. Можете да подадете жалбата си по електронен път, като използвате формуляра, наличен на тази страница, като изберете "Жалба срещу издадено решение".

Ще отговорим на жалбата Ви възможно най-бързо и ще изясним повдигнатите от Вас възражения.

Внимание: Когато жалбата или заявката са неоснователни, ние ще информираме лицето, подало сигнала. Ако обаче жалбата или заявката се повтарят, въпреки предупреждението, изпратено на докладващото лице, имаме право да спрем обработката на жалби, изпратени от докладващото лице, за период от 12 месеца.

Звено за контакт с органите на държавите членки, Комисията и Съвета за цифрови услуги на полски и английски език: dsa@modivo.com